Rajzpályázat Adatkezelés

Rajzpályázat Adatkezelés

A rajzpályázat során a Szervező adatkezelési irányelvei az irányadók.

A Nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyeremény kiszállításához szükséges nevének és postázási címének megadása, amely adatokat Szervező semmilyen módon nem teszi közzé, harmadik személynek a nyeremény kiszállítását végző szolgáltatón kívül nem adja át.

I. Az adatkezelő

Neve:                   Nebinfo Kft.
Székhelye:           1031 Budapest, Nánási út 2/D.
E-mail cím:         rajzpalyazat@csodabogarfejleszto.hu
Adószám:            26683650-1-41
Nyilvántartásba véve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által.

II. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – hozzájárulás

II.1. Adatgyűjtés honlapon található regisztrációs oldalon

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
  Adatkezelő a regisztrációs oldalon a következő adatokat kéri megadni a törvényes képviselő (szülő/gondviselő) által: gyermek neve, gyermek életkora, törvényes képviselő neve, telefonszáma, e-mail címe.
 1. Az érintettek köre: a honlapon a regisztrációs űrlapot kitöltő természetes személyek, valamint kiskorúak. A regisztráció feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése és az abban foglaltak elfogadása.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés a pályázaton történő részvételhez – beleértve az eredményről történő tájékoztatást, valamint az esetleges nyeremény megküldését – szükséges.
 • az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja gyermekét benevezni a rajzpályázatra;

 

II.2. Hírlevél

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy adatkezelő az aktuális információkról tájékoztassa, illetve, hogy a megadott elérhetőségein megkeresse. Jelen tájékoztató-rész minden olyan lehetőségre vonatkozik, ahol érintett – online vagy offline felületen – hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelő részére hírlevelet küldjön.
 1. Érintett, a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva, hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelő az 1. pontban felsorolt tevékenységekhez szükséges személyes adatait kezelje.
 1. Adatkezelő nem küld kéretlen hírlevelet, és érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából, és további hírlevéllel nem keresi meg érintettet. Érintett a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Adatkezelő az következő adatokat kéri megadni a hírlevélfeliratkozáshoz: név, e-mail cím. 
 1. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés célja: az adatkezelő tevékenységét bemutató elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, eseményekről.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul;
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

III.3. További információk

Az adatkezelésre vonatkozó további információk, az érintettek jogai, panaszkezelési lehetőségről itt olvashatnak az érintettek.