Rajzpályázat Szabályzata

Rajzpályázat Szabályzata

A rajzpályázatot a Csodabogár Gyermekfejlesztő Központ (a továbbiakban: Szervező) szervezi.

A rajzpályázat témája: „Csodabogár vagyok”

A rajzpályázaton az a gyermek által rajzolt rajz vesz részt, amely a megadott „Csodabogár vagyok” témában született, és amelynek a fényképét online módon, a rajzpályázat erre a célra létrehozott oldalán keresztül töltik fel.

A Csodabogár Gyermekfejlesztő Központba járó gyermekek rajzait a foglalkozást tartó kollégánál is le lehet személyesen adni a pályázatra nyitva lévő időszakban.

A rajzpályázaton induló rajz A4-es lapon, és bármilyen rajzeszközzel elkészíthető. A rajz lehet színes vagy fekete-fehér is.

A rajzot készítő gyermek nevének, életkorának megadása feltétele a rajzpályázaton való részvételnek.

A rajzpályázatra beküldött rajzok közül a meghatározott korosztályon belül, a 3 (azaz három) legtöbb szavazatot kapott rajz készítői (a továbbiakban: Nyertesek) részesülnek az 1-3. helyezettnek felajánlott nyereményekben.

A rajzpályázatot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban vele. A Facebook a rajzpályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a megvalósításhoz nem nyújt semmilyen segítséget. A Szervező vállalja, hogy a Facebook igénybevételével szervezett rajzpályázatot saját kockázatára szervezi.

A rajzpályázaton való részvétel személyi feltételei

A rajzpályázaton 4-12 év közötti gyerekek rajzai vesznek részt. A rajzpályázaton a gyermek rajzát beküldheti minden magyarországi lakcímmel rendelkező gyermek törvényes képviselője. A pályázaton résztvevők a jelen Szabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

A rajzpályázat időtartama

A rajzpályázat 2023. április 17-én, a poszt kikerülésének időpontjától kezdődik, és 2023. május 14-én 20 órakor végződik.

A rajzpályázaton való részvétel tárgyi feltételei

A rajzpályázat a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

A rajzpályázatra való jelentkezés módja

A rajzpályázaton való részvételre jelentkezés a képek feltöltés útján történő beküldésével vagy személyes leadással, ráutaló magatartással történik. Egyéb jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A rajzpályázaton minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2023. május 14. 20 óráig a rajzpályázatát elküldi a rajzpályázathoz létrehozott linken keresztül, és megfelel a további, fent részletezett követelménynek.

A nyeremény

A rajzpályázaton résztvevő rajzok sorrendjét a bíráláson résztvevő, Csodabogár Gyermekfejlesztő Központ munkatársai által alkotott bírálóbizottságtól kapott szavazatok alapján rangsoroljuk:

  1. a) a legtöbb szavazatot kapott rajz: helyezett,
  2. b) második legtöbb szavazatot kapott rajz: helyezett,
  3. c) harmadik legtöbb szavazatot kapott rajz: 3. helyezett

 

Az eredményhirdetés ideje és a Nyertesek értesítése

A rajzpályázat 2023. május 14. 20 óráig tart.

Eredményhirdetés: 2023. június 5. 20 órakor.

A Nyerteseket emailen és telefonon keresztül értesítjük.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyeremények a Nyertesek által megadott címre kerülnek postázásra a játékot szervező költségére. A kiszállítási időért a Szervező nem vállal felelősséget a kiszállítónak történt átadást követően.

A nyertesek kihirdetését követően Szervező e-mail útján veszi fel a kapcsolatot a Nyertes törvényes képviselőjével. Amennyiben a Nyertesek nem jelentkeznek időben, úgy a nyereményük a következő legtöbb szavazatot kapott rajz készítőjét illeti. A rajzpályázaton részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy rajzukat a Csodabogár Gyermekfejlesztő Központ Facebook oldalán, valamint weboldalán közzé tegye az alkotó keresztnevével, életkorával

A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a rajzpályázaton való részvétel során, a rajzpályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a rajzpályázat feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a rajzpályázat felhívással azonos módon megtenni.